Om oss

KONTAKT

Wenche og Arne Pettersen

Vestbygdvegen 346

5918 Frekhaug

 

Mail: post@troppogard.no

Mob: 9183 7505

Wenche og Arne Pettersen jobbar begge med gardsdrifta. Dei er opptatt av gode forhold for dyra, og er overbevist om at dyras velferd vert gjenspegla i maten som vert produsert ved garden.

 

Her kan du lese meir om dei to entusiastiske bøndene

Satsa alt for å leva ut draumen

Satsa 9 mill for å leva ut draumen

Satsar millionar på sau og høns

 

 

Visningsfjøs på Troppå Gard

Den nye sauefjøsen er visningsfjøs. Det vil sei at andre kan få del i erfaringane Wenche og Arne har gjort seg, samstundes som ein får besøkje fjøsen og dyra. Ta kontakt dersom dette er interessant for deg.

Visningsfjøs
Wenche og Arne