Heim

KONTAKT

Wenche og Arne Pettersen

Vestbygdvegen 346

5918 Frekhaug

 

Mail: post@troppogard.no

Mob: 9183 7505

Troppå Gard ligg i Meland i Nordhordland, ikkje langt frå Frekhaug. Saman med deira to søner, Dan og Daniel, driv dei to entusiastiske bøndene Wenche og Arne Pettersen eggproduksjon og vidareforedling av gamalnorsk spælsau frå eigen gard.